Avast

Avast är ett IT-säkerhetsföretag som huvudsakligen är känt för sin antivirusprogramvara. Företaget grundades i Tjeckoslovakien (nu Tjeckien) år 1988 av Pavel Baudiš och Eduard Kučera. Avast har sedan dess vuxit till att bli en ledande aktör inom cybersäkerhet, med ett brett utbud av pro...