Appar

Som flera studier visar spenderar konsumenter idag en mycket stor del av sin tid på digitala medier med hjälp av mobilappar. Inget företag kan framgångsrikt implementera en varumärkesstrategi utan att använda mobilen först. Inte bara måste ett företag engagera och kommunicera med sina kunder genom appen, utan det måste också hitta sätt att använda appen som en förlängning av sin varumärkesimage. Ett företag kan till och med överväga att göra mobilappvarumärke till en integrerad del av sin strategi för utveckling av mobilappar.

När man utvecklar en mobilapp för att utöka sitt varumärke måste ett företag leta efter sätt på vilka appen kan sticka ut från mängden och ge en utmärkt användarupplevelse. Företaget måste även testa mobilappen under olika användarförhållanden för att bygga en stark relation mellan kunderna och varumärket. Samtidigt kan en mobilappsutvecklare också implementera ett antal strategier för att stärka appens varumärke för att locka användarnas uppmärksamhet och leva upp till deras förväntningar. Appikonen kompletterar inte bara namnet på mobilappen, utan skapar också en koppling mellan användarna och varumärket. Därför kan en mobilappsutvecklare enkelt få sin mobilapp att sticka ut från mängden genom att skapa en unik ikon. Han kan till och med skapa flera appikoner och jämföra dessa appikoner för att välja den som tilltalar användarna och representerar de viktigaste funktionerna i appen. Samtidigt måste mobilappsutvecklaren se till att ikonen kompletterar appens färgschema och refererar direkt till appen. Varumärkets tema och riktlinjer ska också implementeras i hela mobilappen. Nyckelelement i appen, som färger och typsnitt, bör också vara enhetliga över skärmarna. Detta sammanhang gör det lättare för användare att komma ihåg och komma åt appen över tid

I det stora hela har ett företag möjligheten att välja mellan en mängd olika strategier för att skapa ett varumärke för en mobilapp. Men mobilappsutvecklare måste komma ihåg att varumärkesutveckling för mobilappar är en pågående process. Han behöver experimentera med olika strategier för att hitta det mest effektiva sättet för ett starkt varumärke för mobilappen. Samtidigt måste han anpassa varumärkesstrategier för mobilappar för att möta nya trender och ändrade användarpreferenser.